Spółka zwraca się do Gospodarstwa Państwowego “Wody Polskie”

Spółka zwraca się do Gospodarstwa Państwowego “Wody Polskie”

Spółka zwraca się do Gospodarstwa Państwowego “Wody Polskie”

Spółka Wodociągi Kępińskie złożyly wniosek 24 lipca do Gospodarstwa Państwowego “Wody Polskie”,  informacja na ten temat poniżej.

Polecane artykuły