Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. KRS 0000056912 Wydz. IX Poznań
Kapitał Zakładowy 78.805.000,00 PLN,  NIP: 619-17-53-534

Adres do korespondencji: 

Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.
ul.Wrocławska 28
63-600 Kępno

Oczyszczalnia Ścieków, Laboratorium, Wydział Eksploatacji Sieci

63-604 Baranów, ul. Ekologiczna 8
tel. 62 78-105-79

Zarząd, Księgowość, Sekretariat, Dział Obsługi Klienta

63-600 Kępno, ul. Wrocławska 28 (budynek wieży ciśnień)
  tel. 62 78-224-50
23905

Podłączonych mieszkańców w gm. Kępno

296000

metrów sieci wodociągowej

7905

mieszkańców w gm. Baranów

237000

metrów kanalizacji sanitarnej

Wodociągi Kępińskie

Skład Rady Nadzorczej spółki Wodociągi Kępińskie:
Dariusz Kowalski
Jacek Pragłowski
Jerzy Wolski

Zarząd spółki:
Prezes Zarządu – Marek Misała

IMG_20190206_125227

Enter your keyword