Czym zajmujemy się w Wodociągach Kępińskich?

Głównym celem działalności przedsiębiorstwa Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. jest:

  • zaopatrzenie mieszkańców i podmiotów gospodarczych w wodę 
  • odbiór ścieków z nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej
  • eksploatacja oczyszczalni ścieków.

Obszar działalności przedsiębiorstwa to teren miasta i gminy Kępno oraz gminy Baranów. Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. są jedynym podmiotem odbierającym i oczyszczającym ścieki komunalne oraz dostarczającym wodę dla mieszkańców miasta i gminy Kępno oraz gminy Baranów.  Wspólnicy Spółki Wodociągi Kępińskie czyli Miasto i Gmina Kępno oraz Gmina Baranów odpowiedzialni są za:

  •  planowanie kierunku rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
  • opiniowanie, zatwierdzenie, podejmowanie uchwał w zakresie prowadzonych przez Spółkę działań dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Spółka Wodociągi Kępińskie posiada akredytowane laboratorium, gdzie wykonuje badania wody i ścieków dla potrzeb własnych oraz klientów zewnętrznych. Badania prowadzone są w celu: 

  • monitorowania jakości wód ujmowanych, uzdatnionych, w sieci wodociągowej,
  • oceny jakości ścieków w procesie technologicznym oraz odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych lub do środowiska.

Laboratorium zapewnia wysoką jakość badań potwierdzoną wdrożonym systemem zarządzania zgodnie z obowiązującymi normami. 

Biuro Obsługi Klienta znajduje się przy wejściu głównym w siedzibie spółki ul. Wrocławskiej 28 w Kępnie (w budynku Wieży Ciśnień). W biurze obsługi klienta można uzyskać podstawowe informacje na temat zadań wykonywanych przez Naszą spółkę , składać wnioski i pisma oraz dokonywać płatności za usługi świadczone przez spółkę.

Zapraszamy na naszą stronę www.wodociągi.kepno.pl . Znajdziesz nas również na YouTubie i facebooku. 

Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. KRS 0000056912 Wydz. IX Poznań
Kapitał Zakładowy 112 813 000,00 PLN,  NIP: 619-17-53-534

Adres do korespondencji: 

Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.
ul.Wrocławska 40
63-600 Kępno

Oczyszczalnia Ścieków, Laboratorium, Wydział Eksploatacji Sieci

63-604 Baranów, ul. Ekologiczna 8
tel. 62 78-105-79

Zarząd, Księgowość, Sekretariat, Dział Obsługi Klienta

63-600 Kępno, ul. Wrocławska 28 (budynek wieży ciśnień)
  tel. 62 78-224-50
23905

Podłączonych mieszkańców w gm. Kępno

296000

metrów sieci wodociągowej

7905

mieszkańców w gm. Baranów

237000

metrów kanalizacji sanitarnej

Wodociągi Kępińskie

Skład Rady Nadzorczej spółki Wodociągi Kępińskie:
Dariusz Kowalski
Adam Banaszak
Jerzy Wolski

Zarząd spółki:
Prezes Zarządu – Marek Misała

IMG_20190206_125227