Stawki, opłaty, taryfy

Usługi sprzętowe

Załącznik do uchwały nr 1/06/2018 Zarządu Spółki Wodociągi Kępińskie Sp. z o. o. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany cennika usług sprzętowych i pozostałych.

– ceny netto

Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

Cennik

* Do cen netto określonych w tabelach dolicza się podatek od towarów i usług. Na dzień sporządzenia cennika stawka wynosi 8%.

Enter your keyword