Stawki, opłaty, taryfy


Cennik od 1 kwietnia 2023

Tabela 1. Usługi eksploatacji sieciLp.

Usługa


Cena netto [zł]

VAT

Cena brutto [zł]


1.

Demontaż lub ponowny montaż wodomierza na życzenie odbiorcy (np. na okres zimowy)

dn 15÷40

110,00

8%

118,8


> dn 40

140,00

8%

151,2


2.

Montaż wodomierza dodatkowego/lokalowego (cena nie zawiera kosztu wodomierza i innych materiałów)

dn 15÷40

110,00

23%

135,3


> dn 40

140,00

23%

172,2


3.

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy (cena nie zawiera kosztu wodomierza i innych materiałów)

dn 15÷40

130,00

8%

140,4


> dn 40

160,00

8%

172,8


4.

Wymiana zaworu przelotowego uszkodzonego z winy Odbiorcy
(cena nie zawiera kosztu zaworu i innych materiałów)

dn 15÷40

150,00

8%

162


> dn 40

180,00

8%

194,4


5.

Zamknięcie / otwarcie dopływu wody do nieruchomości na wniosek Klienta

70,00

8%

75,6


6.

Przywrócenie dostawy wody zadłużonemu Klientowi (stawka zawiera również koszt wcześniejszego odcięcia)

140,00

8%

151,2


7.

Montaż oraz demontaż zestawu hydrantowego wraz z opomiarowaniem ( cena nie zawiera wynajmu wypożyczenia stojaka hydrantowego)

100,00

8%

108


8.

Wypożyczenie stojaka hydrantowego do poboru wody z hydrantu
nadziemnego na okres*:


* Cena nie zawiera wody pobranej oraz usługi opomiarowania Spółki Wodociągów Kępińskich,

** za każdy kolejny dzień

1 dnia

15,00

8%

16,2


2÷7 dni**

8,00

8%

8,64


8÷30 dni**

6,00

8%

6,48


powyżej 30 dni**

4,00

8%

4,32


9.

Oplombowanie wodomierza po zerwaniu plomby wraz z kontrolą zestawu

150,00

8%

162


10.

Oplombowanie wodomierza odliczającego (z tytułu wymiany legalizacyjnej wodomierza odliczającego lub wynikające z winy odbiorcy)

70,00

23%

86,1


11.

Przegląd techniczny rozdziału instalacji dla montażu drugiego wodomierza głównego/podlicznika lub przeniesienia węzła wodomierza (wraz z oplombowaniem)

85,00

8%

91,8


12.

Ekspertyza wodomierza na wniosek Odbiorcy (opłata pobierana w przypadku gdy ekspertyza potwierdzi prawidłowość wskazań wodomierza - opłata obejmuje: montaż i demontaż wodomierza, koszt ekspertyzy, koszt przesyłki kurierskiej)

wg kalkulacji indywidualnej


13.

Programowanie nakładki na wodomierzu do odczytu zdalnego*

50,00

23%

61,50


*W przypadku zakupu wodomierza wraz z nakładką u innego sprzedawcy niż Wodociągi Kępińskie

*W przypadku zrzucenia nakładki, ponowny montaż i programowanie nakładki

Tabela 2. Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji


Lp.

Usługa

Jednostka

Cena netto [zł]

VAT

Cena brutto [zł]


1.

Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem SC 110 Poniedziałek - Piątek 7:00-15:00

zł/godz.

400,00

8%

432,002.

Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem SC 110 Poniedziałek - Piątek 15:00-7:00

450,00

8%

486,003.

Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem SC 110 Sobota - Niedziela

500,00

8%

540,004.

Dojazd * Odległość od siedziby Spółki ul. Ekologiczna Baranów

zł/km

5,00

8%

5,40
Każde rozpoczęcie pierwszej godziny pracy rozliczane jest jako pełna godzin


Każda kolejna godzina prac jest rozliczana w okresach 30
1.

Wykonanie inspekcji TV odcinka kanalizacji o średnicy dn 100÷250 (bez kosztów czyszczenia przewodu)

Jednostka

Cena netto [zł]

VAT

Cena brutto [zł]a)

poniżej 25 m (Dz130 – Dz800)

m

12,00

23%

14,76


b)

od 25 do 50 m (Dz130 – Dz800)

m

10,00

23%

12,30


c)

powyżej 50 m (Dz130-Dz800)

m

7,00

23%

8,61


2.

Dojazd

km

3,00

23%

3,69


3.

Przestój samochodu inspekcyjnego z winy Zleceniodawcy

zł/h

150,00

23%

184,50
Tabela 3.


Przy wykonywaniu usługi w soboty, niedziele i święta stawka za każdą usługę ulega podwyższeniu o 70 zł + VAT


13.

Opłata za brak możliwości realizacji usługi zleconej przez Klienta **

100,00

23%

123**Dotyczy kosztów poniesionych przez Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. sytuacji, w których:

*Klient nie pojawi się terminowo w ustalonym miejscu realizacji usługi

*Klient nie zapewnił dostępu do urządzeń wod-kan będących przedmiotem zlecenia, w szczególności dostępu do węzła wodomierzowego lub studzienki kanalizacyjnej *Instalacja wodomierza podlicznika lub rozdział instalacji została wykonana niezgodnie z warunkami technicznymi (negatywny wynik przeglądu technicznego) i zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownego przeglądu technicznego


Usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków

Dojazd*

Cena netto [zł]

VAT

Cena brutto [zł]1.

Usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych

do 20 km

37,04

8%

40powyżej 20 km

46,30

8%

502.

Usługa opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków

do 20 km

129,63

8%

140powyżej 20 km

148,15

8%

160*Odległość od siedziby Spółki ul. Ekologiczna Baranów