Stawki, opłaty, taryfy

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ OBOWIĄZUJĄCA W GMINIE KĘPNO OD 20.07.2023 r.


Ceny i stawki opłat w okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca od 13 do 24 miesiąca od 25 do 36 miesiąca
Grupa taryfowa Cena (w zł/m³) Stawki opłaty abonamentowej (w zł/okres rozliczeniowy) Cena (w zł/m³) Stawki opłaty abonamentowej (w zł/okres rozliczeniowy) Cena (w zł/m³) Stawki opłaty abonamentowej (w zł/okres rozliczeniowy)
NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
W1 4,64 5,01 9,53 10,29 4,71 5,09 9,53 10,29 4,82 5,21 9,53 10,29
W2 4,64 5,01 8,98 9,70 4,71 5,09 8,98 9,70 4,82 5,21 8,98 9,70
W3 4,64 5,01 7,07 7,63 4,71 5,09 7,07 7,63 4,82 5,21 7,07 7,63
W4 4,64 5,01 6,79 7,34 4,71 5,09 6,79 7,34 4,82 5,21 6,79 7,34
W5 4,64 5,01 4,60 4,97 4,71 5,09 4,60 4,97 4,82 5,21 4,60 4,97
W6 4,64 5,01 4,60 4,97 4,71 5,09 4,60 4,97 4,82 5,21 4,60 4,97
W7 4,64 5,01 9,53 10,29 4,71 5,09 9,53 10,29 4,82 5,21 9,53 10,29
W8 4,64 5,01 7,07 7,63 4,71 5,09 7,07 7,63 4,82 5,21 7,07 7,63
W9 4,67 5,04 9,53 10,29 4,74 5,12 9,53 10,29 4,85 5,24 9,53 10,29
W10 4,67 5,04 7,07 7,63 4,74 5,12 7,07 7,63 4,85 5,24 7,07 7,63
W11 4,69 5,07 9,53 10,29 4,76 5,14 9,53 10,29 4,87 5,26 9,53 10,29
W12 4,69 5,07 6,79 7,34 4,76 5,14 6,79 7,34 4,87 5,26 6,79 7,34
W13 4,69 5,07 7,07 7,63 4,76 5,14 7,07 7,63 4,87 5,26 7,07 7,63
W14 4,69 5,07 5,70 6,15 4,76 5,14 5,70 6,15 4,87 5,26 5,70 6,15
W15 4,69 5,07 4,93 5,32 4,76 5,14 4,93 5,32 4,87 5,26 4,93 5,32
W16 4,64 5,01 6,79 7,34 4,71 5,09 6,79 7,34 4,82 5,21 6,79 7,34
W17 4,64 5,01 3,07 3,31 4,71 5,09 3,07 3,31 4,82 5,21 3,07 3,31
W18 4,64 5,01 3,45 3,73 4,71 5,09 3,45 3,73 4,82 5,21 3,45 3,73
W19 4,69 5,07 9,83 10,62 4,76 5,14 9,83 10,62 4,87 5,26 9,83 10,62
W20 4,69 5,07 10,14 10,95 4,76 5,14 10,14 10,95 4,87 5,26 10,14 10,95

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA W GMINIE KĘPNO OD 20.07.2023 r.


Ceny i stawki opłat w okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca od 13 do 24 miesiąca od 25 do 36 miesiąca
Grupa taryfowa Cena (w zł/m³) Stawki opłaty abonamentowej (w zł/okres rozliczeniowy) Cena (w zł/m³) Stawki opłaty abonamentowej (w zł/okres rozliczeniowy) Cena (w zł/m³) Stawki opłaty abonamentowej (w zł/okres rozliczeniowy)
NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
K1 9,80 10,58 4,90 5,29 10,01 10,81 4,90 5,29 10,04 10,84 4,90 5,29
K2 9,80 10,58 3,69 3,98 10,01 10,81 3,48 3,76 10,04 10,84 3,29 3,56
K3 9,80 10,58 4,67 5,04 10,01 10,81 4,55 4,91 10,04 10,84 4,44 4,79
K4 9,80 10,58 4,90 5,29 10,01 10,81 4,82 5,20 10,04 10,84 4,74 5,12
K5 9,80 10,58 3,69 3,98 10,01 10,81 3,64 3,93 10,04 10,84 3,60 3,89
K6 9,80 10,58 4,67 5,04 10,01 10,81 4,64 5,01 10,04 10,84 4,61 4,98
K7 9,80 10,58 2,48 2,67 10,01 10,81 2,48 2,67 10,04 10,84 2,48 2,67
K8 9,80 10,58 2,48 2,67 10,01 10,81 2,48 2,67 10,04 10,84 2,48 2,67
K9 9,80 10,58 2,48 2,67 10,01 10,81 2,48 2,67 10,04 10,84 2,48 2,67


Cennik od 1 kwietnia 2023

Tabela 1. Usługi eksploatacji sieciLp.

Usługa


Cena netto [zł]

VAT

Cena brutto [zł]


1.

Demontaż lub ponowny montaż wodomierza na życzenie odbiorcy (np. na okres zimowy)

dn 15÷40

110,00

8%

118,8


> dn 40

140,00

8%

151,2


2.

Montaż wodomierza dodatkowego/lokalowego (cena nie zawiera kosztu wodomierza i innych materiałów)

dn 15÷40

110,00

23%

135,3


> dn 40

140,00

23%

172,2


3.

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy (cena nie zawiera kosztu wodomierza i innych materiałów)

dn 15÷40

130,00

8%

140,4


> dn 40

160,00

8%

172,8


4.

Wymiana zaworu przelotowego uszkodzonego z winy Odbiorcy
(cena nie zawiera kosztu zaworu i innych materiałów)

dn 15÷40

150,00

8%

162


> dn 40

180,00

8%

194,4


5.

Zamknięcie / otwarcie dopływu wody do nieruchomości na wniosek Klienta

70,00

8%

75,6


6.

Przywrócenie dostawy wody zadłużonemu Klientowi (stawka zawiera również koszt wcześniejszego odcięcia)

140,00

8%

151,2


7.

Montaż oraz demontaż zestawu hydrantowego wraz z opomiarowaniem ( cena nie zawiera wynajmu wypożyczenia stojaka hydrantowego)

100,00

8%

108


8.

Wypożyczenie stojaka hydrantowego do poboru wody z hydrantu
nadziemnego na okres*:


* Cena nie zawiera wody pobranej oraz usługi opomiarowania Spółki Wodociągów Kępińskich,

** za każdy kolejny dzień

1 dnia

15,00

8%

16,2


2÷7 dni**

8,00

8%

8,64


8÷30 dni**

6,00

8%

6,48


powyżej 30 dni**

4,00

8%

4,32


9.

Oplombowanie wodomierza po zerwaniu plomby wraz z kontrolą zestawu

150,00

8%

162


10.

Oplombowanie wodomierza odliczającego (z tytułu wymiany legalizacyjnej wodomierza odliczającego lub wynikające z winy odbiorcy)

70,00

23%

86,1


11.

Przegląd techniczny rozdziału instalacji dla montażu drugiego wodomierza głównego/podlicznika lub przeniesienia węzła wodomierza (wraz z oplombowaniem)

85,00

8%

91,8


12.

Ekspertyza wodomierza na wniosek Odbiorcy (opłata pobierana w przypadku gdy ekspertyza potwierdzi prawidłowość wskazań wodomierza - opłata obejmuje: montaż i demontaż wodomierza, koszt ekspertyzy, koszt przesyłki kurierskiej)

wg kalkulacji indywidualnej


13.

Programowanie nakładki na wodomierzu do odczytu zdalnego*

50,00

23%

61,50


*W przypadku zakupu wodomierza wraz z nakładką u innego sprzedawcy niż Wodociągi Kępińskie

*W przypadku zrzucenia nakładki, ponowny montaż i programowanie nakładki

Tabela 2. Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji


Lp.

Usługa

Jednostka

Cena netto [zł]

VAT

Cena brutto [zł]


1.

Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem SC 110 Poniedziałek - Piątek 7:00-15:00

zł/godz.

400,00

8%

432,002.

Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem SC 110 Poniedziałek - Piątek 15:00-7:00

450,00

8%

486,003.

Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem SC 110 Sobota - Niedziela

500,00

8%

540,004.

Dojazd * Odległość od siedziby Spółki ul. Ekologiczna Baranów

zł/km

5,00

8%

5,40
Każde rozpoczęcie pierwszej godziny pracy rozliczane jest jako pełna godzin


Każda kolejna godzina prac jest rozliczana w okresach 30
1.

Wykonanie inspekcji TV odcinka kanalizacji o średnicy dn 100÷250 (bez kosztów czyszczenia przewodu)

Jednostka

Cena netto [zł]

VAT

Cena brutto [zł]a)

poniżej 25 m (Dz130 – Dz800)

m

12,00

23%

14,76


b)

od 25 do 50 m (Dz130 – Dz800)

m

10,00

23%

12,30


c)

powyżej 50 m (Dz130-Dz800)

m

7,00

23%

8,61


2.

Dojazd

km

3,00

23%

3,69


3.

Przestój samochodu inspekcyjnego z winy Zleceniodawcy

zł/h

150,00

23%

184,50
Tabela 3.


Przy wykonywaniu usługi w soboty, niedziele i święta stawka za każdą usługę ulega podwyższeniu o 70 zł + VAT


13.

Opłata za brak możliwości realizacji usługi zleconej przez Klienta **

100,00

23%

123**Dotyczy kosztów poniesionych przez Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. sytuacji, w których:

*Klient nie pojawi się terminowo w ustalonym miejscu realizacji usługi

*Klient nie zapewnił dostępu do urządzeń wod-kan będących przedmiotem zlecenia, w szczególności dostępu do węzła wodomierzowego lub studzienki kanalizacyjnej *Instalacja wodomierza podlicznika lub rozdział instalacji została wykonana niezgodnie z warunkami technicznymi (negatywny wynik przeglądu technicznego) i zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownego przeglądu technicznego


Usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków

Dojazd*

Cena netto [zł]

VAT

Cena brutto [zł]1.

Usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych

do 20 km

37,04

8%

40powyżej 20 km

46,30

8%

502.

Usługa opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków

do 20 km

129,63

8%

140powyżej 20 km

148,15

8%

160*Odległość od siedziby Spółki ul. Ekologiczna Baranów

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ OBOWIĄZUJĄCA W GMINIE BARANÓW OD 25.10.2023 r.Ceny i stawki opłat w okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca od 13 do 24 miesiąca od 25 do 36 miesiąca
Grupa taryfowa Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy] [w zł/okres rozliczeniowy] [w zł/okres rozliczeniowy]
netto brutto netto brutto netto brutto Netto brutto netto brutto netto brutto
W1 4,56 zł 4,92 zł 10,49 zł 11,33 zł 4,73 zł 5,11 zł 10,49 zł 11,33 zł 4,79 zł 5,17 zł 10,49 zł 11,33 zł
W2 4,56 zł 4,92 zł 8,08 zł 8,73 zł 4,73 zł 5,11 zł 8,08 zł 8,73 zł 4,79 zł 5,17 zł 8,08 zł 8,73 zł
W3 4,56 zł 4,92 zł 7,10 zł 7,66 zł 4,73 zł 5,11 zł 7,10 zł 7,67 zł 4,79 zł 5,17 zł 7,10 zł 7,66 zł
W4 4,56 zł 4,92 zł 5,89 zł 6,36 zł 4,73 zł 5,11 zł 5,89 zł 6,36 zł 4,79 zł 5,17 zł 5,89 zł 6,36 zł
W5 4,56 zł 4,92 zł 3,70 zł 4,00 zł 4,73 zł 5,11 zł 3,70 zł 4,00 zł 4,79 zł 5,17 zł 3,70 zł 4,00 zł
W6 4,56 zł 4,92 zł 3,70 zł 4,00 zł 4,73 zł 5,11 zł 3,70 zł 4,00 zł 4,79 zł 5,17 zł 3,70 zł 4,00 zł
W7 4,56 zł 4,92 zł 10,49 zł 11,33 zł 4,73 zł 5,11 zł 10,49 zł 11,33 zł 4,79 zł 5,17 zł 10,49 zł 11,33 zł
W8 4,56 zł 4,92 zł 7,10 zł 7,67 zł 4,73 zł 5,11 zł 7,10 zł 7,67 zł 4,79 zł 5,17 zł 7,10 zł 7,67 zł
W9 4,59 zł 4,96 zł 7,10 zł 7,67 zł 4,76 zł 5,14 zł 7,10 zł 7,67 zł 4,82 zł 5,21 zł 7,10 zł 7,67 zł
W10 4,61 zł 4,98 zł 4,80 zł 5,18 zł 4,78 zł 5,16 zł 4,80 zł 5,18 zł 4,84 zł 5,23 zł 4,80 zł 5,18 zł
W11 4,61 zł 4,98 zł 5,89 zł 6,36 zł 4,78 zł 5,16 zł 5,89 zł 6,36 zł 4,84 zł 5,23 zł 5,89 zł 6,36 zł
W12 4,61 zł 4,98 zł 10,49 zł 11,33 zł 4,78 zł 5,16 zł 10,49 zł 11,33 zł 4,84 zł 5,23 zł 10,49 zł 11,33 zł
W13 4,61 zł 4,98 zł 4,80 zł 5,18 zł 4,78 zł 5,16 zł 4,80 zł 5,18 zł 4,84 zł 5,23 zł 4,80 zł 5,18 zł
W14 4,61 zł 4,98 zł 10,49 zł 11,33 zł 4,78 zł 5,16 zł 10,49 zł 11,33 zł 4,84 zł 5,23 zł 10,49 zł 11,33 zł
W15 4,56 zł 4,92 zł 2,19 zł 2,37 zł 4,73 zł 5,11 zł 2,19 zł 2,37 zł 4,79 zł 5,17 zł 2,19 zł 2,37 zł
W16 4,59 zł 4,96 zł 2,95 zł 3,19 zł 4,76 zł 5,14 zł 2,95 zł 3,19 zł 4,82 zł 5,21 zł 2,95 zł 3,19 zł


TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA W GMINIE BARANÓW OD 25.10.2023 r.Ceny i stawki opłat w okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca od 13 do 24 miesiąca od 25 do 36 miesiąca
Grupa taryfowa Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy] [w zł/okres rozliczeniowy] [w zł/okres rozliczeniowy]
netto Brutto netto brutto netto Brutto netto brutto netto Brutto netto brutto
K1 9,75 zł 10,53 zł 9,41 zł 10,16 zł 10,03 zł 10,83 zł 9,41 zł 10,16 zł 10,10 zł 10,91 zł 9,41 zł 10,16 zł
K2 9,75 zł 10,53 zł 5,27 zł 5,69 zł 10,03 zł 10,83 zł 5,27 zł 5,69 zł 10,10 zł 10,91 zł 5,27 zł 5,69 zł
K3 9,75 zł 10,53 zł 3,32 zł 3,59 zł 10,03 zł 10,83 zł 3,29 zł 3,55 zł 10,10 zł 10,91 zł 3,26 zł 3,52 zł
K4 9,75 zł 10,53 zł 9,41 zł 10,16 zł 10,03 zł 10,83 zł 9,41 zł 10,16 zł 10,10 zł 10,91 zł 9,41 zł 10,16 zł
K5 9,75 zł 10,53 zł 5,27 zł 5,69 zł 10,03 zł 10,83 zł 5,27 zł 5,69 zł 10,10 zł 10,91 zł 5,27 zł 5,69 zł
K6 9,75 zł 10,53 zł 3,32 zł 3,59 zł 10,03 zł 10,83 zł 3,32 zł 3,59 zł 10,10 zł 10,91 zł 3,32 zł 3,59 zł
K7 9,75 zł 10,53 zł 1,13 zł 1,22 zł 10,03 zł 10,83 zł 1,12 zł 1,21 zł 10,10 zł 10,91 zł 1,12 zł 1,21 zł
K8 9,75 zł 10,53 zł 1,13 zł 1,22 zł 10,03 zł 10,83 zł 1,12 zł 1,21 zł 10,10 zł 10,91 zł 1,12 zł 1,21 zł
K9 9,75 zł 10,53 zł 1,13 zł 1,22 zł 10,03 zł 10,83 zł 1,13 zł 1,22 zł 10,10 zł 10,91 zł 1,13 zł 1,22 zł