Stawki, opłaty, taryfy

Usługi sprzętowe

– ceny netto

Cennik usług inspekcji kanalizacyjnej kamerą TV

– ceny netto

Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

Cennik

* Do cen netto określonych w tabelach dolicza się podatek od towarów i usług. Na dzień sporządzenia cennika stawka wynosi 8%.