Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia Ścieków,  Wydział Eksploatacji Sieci

63-604 Baranów, ul. Ekologiczna 8
tel. 62 78-105-79

Jak działa oczyszczalnia ścieków?