Wody opadowe i roztopowe

Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

Cennik

* Do cen netto określonych w tabelach dolicza się podatek od towarów i usług. Na dzień sporządzenia cennika stawka wynosi 8%. Informujemy, że średnia roczna suma opadów atmosferycznychw latach 2012 – 2021 wynosi 602,2 mm.