Obsługa klienta

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Kępno, ul. Wrocławska 40 (Wieża ciśnień)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00
tel. 62 78 224 50

Do zadań działu Biuro Obsługi Klienta należą :

  • Udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw klientów zgłaszających się do Wodociągów Kępińskich

  • Przyjmowanie zgłoszeń o awariach/uszkodzeniach wodomierzy

  • Zawieranie umów na dostawę wody, odbiór ścieków i odczyt wodomierzy

  • Przyjmowanie wniosków o wydanie warunków technicznych, wykonanie lub wymianę przyłączy wodno-kanalizacyjnych

  • Wydawanie warunków technicznych, protokołów odbioru technicznego oraz zawartych umów o wykonanie przyłącza

  • Kasowanie należności za faktury za wodę i odbiór ścieków.