Fundusze europejskie

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno etap I

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno etap II.

Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Kępno etap III

brutto : 52 750 097,26
dofinansowanie UE : 27 364 031,57
okres realizacji 2010-2015
wybudowana kanalizacj sanitarna – 57,6 km
przebudowana kanalizacja sanitarna – 0,70 km

brutto : 6 715 205,37
dofinansowanie UE : 3 520 161,84
okres realizacji : 2017 – 2019
wybudowana kanalizacj sanitarna – 3,89 km
przebudowana kanalizacja sanitarna – 0,42 km
wybudowana sieć wodociągowa – 2,16 km

brutto: 55 165 747,21
dofinansowanie:  24 106 945,95
okres realizacji:  2018 – 2021
wybudowana kanalizacji sanitarna – 27,15 km
wyremontowana kanalizacja sanitarna – 6,81 km
przebudowana kanalizacja sanitarna – 4,44 km

Zadania:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kępnie
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Mianowice-Olszowa
– grawitacyjna 12,629 km
– tłoczna 5,439 km
– przyłącza 2,316 km
– przepompownie 11szt.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Świba
– grawitacyjna 5,99 km
– tłoczna 4,197 km
– przyłącza 2,06 km
– przepompownie 7 szt.
4. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Grębaninie
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Baranów
– grawitacyjna 0,84km
– tłoczna 1,4km
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Jankowy
– grawitacyjna 5,51 km
– tłoczna 3,42 km
– przyłącza 0,905 km
– przepompownie 5 szt.
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Donaborów
– grawitacyjna 3,63 km
– tłoczna 1,57 km
– przyłącza 0,903 km
– przepompownie 3 szt
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Słupia
– grawitacyjna 9,09 km
– tłoczna 3,91 km
– przyłącza 1,855 km.
– przepompownie 6 szt.
9. Przebudowa kanału sanitarnego w ul.Jasnej
– dł. 0,7km
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łęka Mroczeńska
– grawitacyjna 2,818 km
– tłoczna 0,757 km
– przyłącza 0,839 km
– przepompownie 2 szt
11. Zakup specjalistycznego pojazdu do czyszczenia kanalizacji sanitarnej

Zadania:

1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
– Krążkowy – 0,71
kan. San. – 0,70 woda
2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – os. Jana Pawła II w Kępnie – 2,58 kan san
-1,31 woda
3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej – Kępno ul. Sportowa (dawna Walki Młodych) – 0,10 kan san
4. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszowa gmina Kępno – 0,08 kan san – 0,12 woda
5. Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej – rozdział na kanalizację sanitarną i deszczową – Kępno ul. Warszawska – 0,21 kan san
6. Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej – rozdział na kanalizację sanitarną i deszczową – Kępno ul. Lipowa – 0,16 kan san – 0,15 kan deszczowa
7. Wykonanie zadaszenia na oczyszczalni ścieków w Baranowie

Zadania:

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mikorzyn i Domanin – 20,49 kan san
2. Budowa układu grzewczego opartego na pompach ciepła na oczyszczalni ścieków
3. Opracowanie systemu informacji geograficznej GIS wraz z montażem systemu zdalnego powiadamiania na SUW
4. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej i budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej – oś. Przemysława w Kępnie – 2,16 kan san (przebudowa) – 1,95 kan deszczowa
5. Renowacja tranzytowych kanałów sanitarnych – 6,81 renowacji kan san
6. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Wojska Polskiego, Zielonej, 21-Stycznia, Manifestu Lipcowego w Kępnie – 2,28 kan san (przebudowa)
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borek Mielęcki i Szklarka Mielęcka – 6,66 kan san

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO : 114 631 049,84
RAZEM WARTOŚĆ ORZYMANEGO DOFINANSOWANIA Z UE: 54 991 139,36

ZGŁOŚ NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

W celu zapewnienia realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w wykorzystywaniu środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail:  naduzycia.pois@mr.gov.pl  lub poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci, na której znajduje się więcej informacji na temat mechanizmu.

WAŻNE LINKI

Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko
 www.pois.gov.pl
Serwis Instytucji Wdrażającej Programu Infrastruktura i Środowisko
http://poiis.nfosigw.gov.pl/