Inwestycje

PLANY INWESTYCYJNE

WODOCIĄGÓW KĘPIŃSKICH SP. Z O.O.

NA 2015 r.

 

GMINA KĘPNO

Zadanie Planowane szacunkowe koszty Uwagi
1.Rozbudowa sieci wod.-kan. przy ul. Słonecznej w Kępnie

Sieć wodociągowa –360m

Sieć kanalizacji sanitarnej -230m

93.000

132.500

Na wnioski mieszkańców

(Realizacja ze środków własnych Spółki)

2.Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Olszowa dz.479

Sieć wodociągowa – 250m

64.750 Na wnioski mieszkańców

(Realizacja ze środków własnych Spółki)

3.Rozbudowa sieci wod.-kan w m. Krążkowy dz.590/3 i inne

Sieć wodociągowa – 700m

Sieć kanalizacji sanitarnej – 680m

Z przepompownią

181.300

391.700

Na wnioski mieszkańców

(perspektywa podłączenia 33 działek)

Rozbudowa ze względu na duży zakres wymaga wsparcia finansowego

4.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Myjomice dz.351

Sieć kanalizacji sanitarnej – 260m

149.800 Na wnioski mieszkańców

(Realizacja ze środków własnych Spółki)

5.Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Osiny , dz.148

Sieć wodociągowa – 250m

64.800 Na wnioski mieszkańców

(Realizacja ze środków własnych Spółki)

6. Rozbudowa sieci wodociągowej os. Jana Pawła II

(sieć kanalizacyjna w kolejnych etapach)

Sieć wodociągowa – 2772m

Sieć kanalizacji sanitarnej – 2579m

Z przepompownią

   718.000

1.485.500

Na wnioski mieszkańców

Systematycznie w zakresie niezbędnym ,celem zasilenia realizowanych budynków mieszkalnych

Rozbudowa ze względu na duży zakres wymaga etapowania oraz wsparcia finansowego

7. Przebudowa sieci kanalizacyjnych na

os. Przemysława

Celem rozdzielenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Wartość ustalana będzie sukcesywnie do zakresu robót na dany rok Zakres do konsultacji z nadzorem właścicielskim.

Konieczność przewidzenia odtworzenia nawierzchni

Przebudowa ze względu na duży zakres wymaga etapowania oraz wsparcia finansowego

8.Opracowanie koncepcji , projektu budowlanego kanalizacji m. Mikorzyn, Mechnice, Domanin Wartość zostanie ustalona po decyzji realizacyjnej Zakres do konsultacji z nadzorem właścicielskim.

Docelowo rozbudowa ze względu na duży zakres wymaga etapowania oraz wsparcia finansowego

9.Remont budynku Spółki –

ul. Wrocławskiej w Kępnie

   800.000 Podjęte są działania w celu pozyskania środków z programów unijnych (perspektywa 2014-2020) rewitalizacji i termomodernizacji obiektów przemysłowych
10. Likwidacja oczyszczalni ścieków w m. Rzetnia

Kanalizacja sanitarna tłoczna z przepompownią ścieków – 8.131m

Oraz grawitacja – 105m

Sieć wodociągowa – 5.684m

2.600.000 Docelowo rozbudowa ze względu na duży zakres wymaga etapowania oraz wsparcia finansowego

GMINA BARANÓW

1.Rozbudowa sieci wod.-kan.

m. Mroczeń, dz.340/12, 356

sieć wodociągowa – 120m

sieć kanalizacyjna – 105m

31.800

60.500

Na wnioski mieszkańców

(Realizacja ze środków własnych Spółki)

2.Przedłużenie sieci wodociągowej w m. Grębanin dz.226

Ok.115m

29.800 Na wnioski mieszkańców

(Realizacja ze środków własnych Spółki)

3.Rozbudowa sieci wod.-kan. w

m. Baranów, Murator II ,

ul. Geodetów, Dębowa, Malinowa, Poziomkowa, Piękna, Przy Torach

sieć wodociągowa – 778m

sieć kanalizacji sanitarnej – 821m

201.500

472.900

Na wnioski mieszkańców

Planowane w I kw. 2015 r. przez

Gminę Baranów dofinansowanie przez dopłatę do kapitału

w kwocie 600.000

Do wyceny szacunkowej przyjęto średnie ceny netto – Sekocenbud 2014

PCV 200 – 576 zł/m

Woda PE 110 – 259 zł/m