Osiedle przy Piłsudskiego niedługo z pełnym uzbrojeniem.

Osiedle przy Piłsudskiego niedługo z pełnym uzbrojeniem.

Osiedle przy Piłsudskiego niedługo z pełnym uzbrojeniem.

Uzyskanie przez Gminę Kępno dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych umożliwiło rozpoczęcie w miesiącu kwietniu realizację zadania pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanej z uzbrojeniem terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego w Kępnie.

Inwestorem zastępczym nadzorującym realizowane roboty budowlane jest spółka „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o.  Prace obejmują swoim zasięgiem  ul. Dąbrowskiego, ul. Pileckiego, ul. Obrońców Pokoju, ul. Bractwa Kurkowego, ul. Strzeleckiej i ul. Piłsudskiego w Kępnie. Obszar w sąsiedztwie ulic Bractwa Kurkowego, Strzeleckiej i Piłsudskiego to tereny powstającej nowej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej a docelowo również wielorodzinnej. Doprowadzenie nowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do tych terenów przyczyni się do szybszej ich urbanizacji. Koszt całkowity zadania wyniesie 9 704 700,00 zł. Wykonawcą zadania jest firma „Elektromex” Sp. z o.o z Kępna. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na grudzień 2022 r.

 

Polecane artykuły