Kolejna inwestycja – rozbudowujemy stacje uzdatniana wody

Kolejna inwestycja – rozbudowujemy stacje uzdatniana wody

Kolejna inwestycja – rozbudowujemy stacje uzdatniana wody

Trwa rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grębanin.  Realizowane prace obejmują budowę trzeciego, żelbetowego zbiornika retencyjnego do magazynowania wody uzdatnionej o pojemności całkowitej V= 200 m3 wraz z wykonaniem rurociągów technologicznych .

Inwestycja przewiduje możliwość przyszłościowego wzrostu zapotrzebowania na wodę, dodatkowy trzeci zbiornik na wodę pozwoli zabezpieczyć odpowiednią ilość wody uzdatnionej w okresie szczytowego rozbioru. Stacja zaopatruje w wodę około 4,5 tys. mieszkańców w miejscowościach: Grębanin, Grębanin kol.1, Grębanin kol.2, Żurawiniec, Justynka, Marianka Mroczeńska, Łęka Mroczeńska, Mroczeń, Joanka, Baranów położonych na terenie gminy Baranów. Zadanie pn.  „Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 3 na ternie dz.558.5 w miejscowości Grębanin”, którego koszt wyniesie 1 123 814,00 zł jest  finansowanie z środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki umarzalnej na poziomie 30 %. Wykonawcą zadania jest firma HMB Sp. z o.o.  Wiaszyczki. Zakończenie rozbudowy i przekazanie nowego zbiornika do eksploatacji zaplanowane jest na koniec miesiąca lipca br.

Polecane artykuły