Umowa podpisana!

Umowa podpisana!

Umowa podpisana!

W dniu 14 czerwca 2022 roku Prezes Zarządu spółki Wodociągi Kępińskie Sp. z o. o. zawarł umowę z firmą „ELEKTROMEX” Sp. z o.o. z Kępna na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej (poprzez rozdział na kanalizację sanitarną i deszczową) wraz z przyłączami oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej w ul. Strumykowej i Łazienkowej w Kępnie”.

Dokonana zostanie kompleksowa przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej co umożliwi na wykonanie w kolejnym etapie przez Miasto i Gminę Kępno nowych nawierzchni jezdni i chodników obu ulic zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.
Wartość podpisanej umowy wynosi 1 383 750,00 zł. Przewidywany termin zakończenia robót to 31 sierpnia 2022 roku.

Polecane artykuły