Otwarcie stacji uzdatniania wody w Świbie

Otwarcie stacji uzdatniania wody w Świbie

Otwarcie stacji uzdatniania wody w Świbie

21 lutego 2022 roku zakończyły się roboty budowlane obejmujące przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Świba. Wartość zadania wyniosła 4 169 387,01 zł brutto. Inwestycję zrealizowała Spółka Wodociągi Kępińskie sp. z o. o. na które uzyskała dofinansowanie w formie częściowo umarzalnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożenia Środowiska”.

Obecnie SUW Świba dostarcza wodę do ok. 2800 osób z miejscowości: Świba, Olszowa, Mianowice, Pustkowie Kierzeńskie oraz Wierzbięcin, co stanowi 12% ogółu mieszkańców gminy Kępno.

Umowa z wykonawcą HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. zawarta 22 czerwca 2021 obejmowała:

 • Budowę budynku technologicznego stacji uzdatniania wody – hala w konstrukcji stalowej,
 • Budowę nadziemnych obudów studni głębinowych nr 2 i 3 na płytach fundamentowych,
 • Budowę trzeciego zbiornika do magazynowania wody uzdatnionej ZR3 V=100m³,
 • Remont istniejących dwóch zbiorników do magazynowania wody uzdatnionej,
 • Remont istniejącego żelbetowego osadnika wód popłucznych,
 • Budowę neutrolizatora ścieków,
 • Budowę ogrodzenia panelowego, bramy wjazdowej i furtki,
 • Budowę chodników oraz placu manewrowego z kostki betonowej,
 • Budowę wiaty pod agregat prądotwórczy,
 • Budowę instalacji fotowoltaicznej,
 • Demontaż i budowę instalacji elektrycznej i rurociągów wodno – kanalizacyjnych,
 • Rozbiórkę istniejącego budynku SUW, budynku gospodarczego, obudów żelbetowych, studni głębinowych, utwardzenia terenu i ogrodzenia.

Przedsięwzięcie „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Świba gm. Kępno” Spółka uzyskała dofinansowanie w formie częściowo umarzanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożenia Środowiska”.

Pierwsze ujęcie wody w Świbie

W miejscowości Świba pierwsze prowizoryczne ujęcie wody – Studnia Nr 1 zostało wykonane w 1974 roku przez WODROL – Poznań. Głębokość studni wynosiła40 m, przy wydajności Q=17,00 m3/h.

W 1986 roku WODROL Łódź wykonał Studnię głębinową Nr 2, której głębokość wynosiła37,5 m, a wydajność Q=51 m3/h.

W 1991 roku rozpoczęto budowę stacji uzdatniania wody w Świbie. SUW budowano systemem gospodarczym, realizowanym przez Społeczny Komitet Wodociągowania wsi Świba oraz Społeczny Komitet Wodociągowania wsi Olszowa przy pomocy specjalistycznych firm wykonawstwa inwestycyjnego – m.in. WODROL Poznań. Koszt budowy wynosił około 1,95 miliarda starych złotych.

Społeczne Komitety całkowicie pokryły koszty dokumentacji projektowo – kosztorysowych, zakup podstawowych zbiorników oraz realizowały prace budowlane systemem gospodarczym. Źródła finansowania stanowiły składki mieszkańców – ok. 60% kosztów wraz z czynami społecznymi oraz pomoc finansowa Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – 900 mln zł. Finansowy udział mieszkańców od jednego przyłącza wynosił, oprócz realizowanej nieodpłatnie robocizny – 6 mln zł.

Zbiorniki retencyjne o objętości V=100 m³ – 2 szt, wykonały miejscowe Zakłady Urządzeń Chemicznych. Większość prac zlecano miejscowym zakładom oraz wykonywano systemem gospodarczym i w ramach czynów społecznych. Udział w prowadzonych pracach przedsiębiorstw spoza terenu ograniczono do niezbędnego minimum – wykonania technologii stacji i dostawy specjalistycznych urządzeń, co stanowiło ok. 7% udział w kosztach całego przedsięwzięcia.

Zamierzenie inwestycyjne podzielono na następujące zadania:

 • zadanie I: budowa stacji wodociągowej w miejscowości Świba
 • zadanie II – sieć wodociągowa z przyłączami w m. Świba,
 • zadanie III: sieć wodociągowa z przyłączami w m. Olszowa
 • zadanie IV: sieć wodociągowa z przyłączami w m. Kierzno Pustkowie

Pierwsza stacja uzdatniania wody obsługiwała miejscowości: Świba, Olszowa, Kierzno Pustkowie. Ilość mieszkańców na dzień 30.08.1993 roku:

 • Świba: 1059
 • Olszowa: 1019

Budowa zakończyła się w 1992 r.

Polecane artykuły