Budowa Stacji Uzdatniania Wody – Świba

Budowa Stacji Uzdatniania Wody – Świba

Budowa Stacji Uzdatniania Wody – Świba

W miesiącu czerwcu br.  Spółka Wodociągi Kępińskie rozpoczęła realizację projektu pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Świba gm. Kępno”.  Na to przedsięwzięcie Spółka uzyskała dofinansowanie w formie częściowo umarzanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożenia Środowiska”.  Wykonawcą przedmiotowego zadania jest firma: HYDRO-MARKO Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie.

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja i zwiększenie wydajności Stacji Uzdatniania Wody w Świbie wraz z poprawą jakości produkowanej wody gwarantująca bezawaryjne dostawy odpowiedniej jakościowo wody dostarczanej do takich miejscowości jak: Świba, Olszowa, Mianowice, Pustkowie Kierzeńskie oraz Wierzbięcin. Realizacja projektu pozwoli na zabezpieczenie i gruntowną modernizację stacji umożliwiającą jej efektywniejszą i bezpieczną pracę przez kolejne lata.

Polecane artykuły