Filmik edukacyjny – Co dzieje się ze ściekami?

Filmik edukacyjny – Co dzieje się ze ściekami?

Filmik edukacyjny – Co dzieje się ze ściekami?

Co dzieje się z naszymi nieczystościami?
Dokąd trafiają?
Kto i co sprawia, że zamieniają się w czystą wodę?

Wszystkie nasze nieczystości trafiają do oczyszczalni ścieków. Tam przechodzą długi proces oczyszczania,  stale monitorowany przez wykwalifikowaną kadrę.

Jak działa oczyszczalnia ścieków?

Polecane artykuły