Oferta Pracy – Laborant

Oferta Pracy – Laborant

Oferta Pracy – Laborant

Wodociągi Kępińskie sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko: Laborant w Laboratorium Kontroli Jakości Wody i Ścieków:

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

• Wykonywanie badań mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych wody,
• Wykonywanie badań fizykochemicznych ścieków.
• Pobieranie i transportowanie próbek wody, ścieków i osadów ściekowych do badań zgodnie z obowiązującymi normami, procedurami i instrukcjami.
• Udział w przygotowywaniach nowych metod badawczych, doskonalenie technik laboratoryjnych prowadzenie procesu walidacji/ weryfikacji.
• Realizacja programu potwierdzenia ważności wyniku badań wykonywanych w laboratorium.
• Opracowywanie wyników badań oraz sporządzanie raportów.
• Udział w badaniach biegłości.
• Czynny udział podczas audytów wewnętrznych i oceny PCA.
• Samodzielna obsługa sprzętu, nadzór nad wyposażeniem, w tym kalibracja oraz sprawdzanie urządzeń.
• Udział w utrzymywaniu oraz ciągłym doskonaleniu skuteczności systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe – kierunkowe w zakresie związanym z biotechnologią, chemią, technologią żywności, biologią lub pokrewne.
• Praktyczna znajomość klasycznych metod mikrobiologicznych
• Znajomość technik badań (spektrofotometrycznej, wagowej, miareczkowej, potencjometrycznej, nefelometrycznej, konduktometrycznej, elektrochemicznej).
• Znajomości normy ISO 17025.
• Umiejętność praktycznego wykorzystania MS Office (w szczególności MS Excel).
• Dokładność, samodzielność, systematyczność w realizacji powierzonych zadań.
• Dobra organizacja pracy własnej.
• Umiejętność analitycznego myślenia.
• Odpowiedzialnoś za wykonywane zadania.
• Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Doświadczenie w pracy w laboratorium oraz praktyczna znajomości metodyk badań wody, ścieków i osadów ściekowych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

• Realny wpływ na kształtowanie pracy i rozwój akredytowanego laboratorium.
• Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach.
• Interesującą, odpowiedzialną pracę w prężnie rozwijającej się Spółce.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (cv oraz list motywacyjny) na adres:

laboratorium@wodociagi.kepno.pl

Telefon kontaktowy: 883-328-462

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Polecane artykuły