Informacje i wytyczne odnośnie ryzyka namnażania się bakterii Legionella

Informacje i wytyczne odnośnie ryzyka namnażania się bakterii Legionella

Informacje i wytyczne odnośnie ryzyka namnażania się bakterii Legionella

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie, w związku z występującymi na terenie Polski wysokimi temperaturami oraz wzrostem ryzyka namnażania się bakterii z rodzaju Legionella w instalacjach wewnętrznych wodnych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekazuje wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w celu zapoznania się i ewentualnego wdrożenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi związanego z funkcjonowaniem instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody.

Z up. Wielkopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Ewelina Dyla
p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora

Polecane artykuły