Informacja o zmianie danych adresowych Spółki Wodociągi Kępińskie Sp. z o. o.

Informacja o zmianie danych adresowych Spółki Wodociągi Kępińskie Sp. z o. o.

Informacja o zmianie danych adresowych Spółki Wodociągi Kępińskie Sp. z o. o.

Kępno, dnia 16.08.2023

Szanowni Państwo
Niniejszym informujemy, że z dniem 16 sierpnia 2023 r. ulega zmianie adres siedziby Spółki „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o.
Nowy adres:

ul. Wrocławska 40, 63-600 Kępno

Pozostałe dane Spółki pozostają bez zmian, w szczególności:
• Firma: Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.
• KRS: 0000056912
• NIP: 619-17-53-534
• Strona internetowa: www.wodociagi.kepno.pl
Zmianie nie ulegają także adresy e-mail, numery rachunków bankowych oraz numery telefonów komórkowych.
W związku z powyższym, począwszy od dnia 16 sierpnia 2023 r., prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji, której adresatem jest Spółka, na wskazany powyżej, nowy adres. Prosimy również o ujawnianie nowego adresu Spółki w fakturach, rachunkach oraz wszelkich innych dokumentach kierowanych do Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o..
Jednocześnie informujemy, że zmiana adresu siedziby Spółki pozostaje bez wpływu na ważność zawartych ze Spółką umów- nie wymagają one zmiany w związku ze zmianą adresu siedziby Spółki.

Polecane artykuły