Author: admin

Wybudują kanalizację sanitarną w Mikorzynie i Domaninie

Wybudują kanalizację sanitarną w Mikorzynie i Domaninie

W środę, 31 stycznia, w Ratuszu został zawarty kontrakt pomiędzy spółką Wodociągi Kępińskie sp. z o. o. reprezentowaną przez Prezes Zarządu Katarzynę Dudziak, a spółką Elektromex sp. z o .o. reprezentowaną przez Prezes Zarządu Barbarę Sowa. Kontrakt ten dotyczy realizacji zadania pod nazwą: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mikorzyn i Domanin”. Kwota umowy opiewa na 21 300 000,00 zł. Spółka Wodociągi […]

Podpisanie umowy na inwestycje

Podpisanie umowy na inwestycje

Dnia 26 kwietnia 2017 roku Spółka „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno – etap II” u Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 5 196 016,42 PLN  Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych to: 4 276 760,50 PLN […]

Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody 2013

Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody 2013

“Znaczenia wody nie można przecenić. Stanowi ona wspólny mianownik, leżący u podstaw najważniejszych wyzwań i potrzeb naszych czasów: energetycznych, żywieniowych, zdrowotnych, utrzymania pokoju i bezpieczeństwa. Skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi może zmniejszyć ryzyko występowania katastrof naturalnych, takich jak susze czy powodzie. Biorąc pod uwagę znaczenie wód transgranicznych i warstw wodonośnych, które stanowią prawie połowę powierzchni ziemi, należy uznać, że współpraca […]

1 5 6