Zawiadomienie o przerwach w dostawie wody w m. Jankowy, Donaborów, Młynarka oraz Słupia pod Kępnem w dn. 14.06.2022 r.

Zawiadomienie o przerwach w dostawie wody w m. Jankowy, Donaborów, Młynarka oraz Słupia pod Kępnem w dn. 14.06.2022 r.

Zawiadomienie o przerwach w dostawie wody w m. Jankowy, Donaborów, Młynarka oraz Słupia pod Kępnem w dn. 14.06.2022 r.

Wodociągi Kępińskie Sp. z o. o.

zawiadamia, że w dniu:

14.06.2022r.

od godz. 8:00 –  do godz. 17:00

w związku z planowanymi pracami na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jankowy wystąpi przerwa
w dostawie wody i obniżenie ciśnienia na obszarze  miejscowości:

Jankowy, Donaborów, Młynarka oraz Słupia pod Kępnem

Prosimy o prawidłowe zabezpieczenie urządzeń czerpalnych, aby nie nastąpiły wypadki zalania mieszkań.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Polecane artykuły