Zakończyliśmy prace wodociągowe w Osinach.

Zakończyliśmy prace wodociągowe  w Osinach.

Zakończyliśmy prace wodociągowe w Osinach.

Spółka Wodociągi Kępińskie zakończyła swoją część zadania dotyczącą kompleksowej przebudowy istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Osiny. 

Prace rozpoczęły się w marcu 2022 roku a wykonawcą jest firma Larix spółka z.o.o. Zakres realizowanego zadania obejmował przebudowę sieci DN 100 na długości 910 metrów, przebudowę sieci DN 160 na długości 610 metrów, przebudowę przyłączy wodociągowych o łącznej długości 180 metrów oraz montaż 6 hydrantów. 

Wartość brutto umowy niniejszego zadania do kwota 1 401 380,37 złotych

Nad całością zadania pieczę sprawuje Powiat Kępiński, który odpowiedzialny jest za przebudowę drogi powiatowej i terminowe oddanie inwestycji. 

Na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy nastąpi zakończenie prac. 

Póki co mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość. 

Polecane artykuły