Inwestycje w miesiącu sierpniu i wrześniu

Inwestycje w miesiącu sierpniu i wrześniu

Inwestycje w miesiącu sierpniu i wrześniu

W miesiącu sierpniu i wrześniu spółka Wodociągi Kępińskie prowadziła inwestycje miasta i gminy Kępno, których realizacja przyczyni się do podniesienia poziomu życia mieszkańców. 

Jednym z głównych zadań jest budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanej z uzbrojeniem terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego w Kępnie. Prace prowadzone są na ul. Dąbrowskiego, ul. Pileckiego, ul. Obrońców Pokoju, ul. Bractwa Kurkowego, ul. Strzeleckiej i ul. Piłsudskiego w Kępnie. To ogromna inwestycja, której koszt wynosi prawie 10 milionów złotych

Kolejną bardzo ważną inwestycją jest rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Strumykowej i Łazienkowej w Kępnie. Powstanie tutaj również oddzielna sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, która zastąpi starą sieć ogólnospławną.  Równolegle powstaje tutaj miejska sieć ciepłownicza aż do budynku remontowanej właśnie synagogi.  Cała inwestycja to koszt blisko półtora miliona złotych. 

Budujemy dla Was. 

Polecane artykuły