Wybudują kanalizację sanitarną w Mikorzynie i Domaninie

Wybudują kanalizację sanitarną w Mikorzynie i Domaninie

Wybudują kanalizację sanitarną w Mikorzynie i Domaninie

W środę, 31 stycznia, w Ratuszu został zawarty kontrakt pomiędzy spółką Wodociągi Kępińskie sp. z o. o. reprezentowaną przez Prezes Zarządu Katarzynę Dudziak, a spółką Elektromex sp. z o .o. reprezentowaną przez Prezes Zarządu Barbarę Sowa. Kontrakt ten dotyczy realizacji zadania pod nazwą: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mikorzyn i Domanin”. Kwota umowy opiewa na 21 300 000,00 zł.

Spółka Wodociągi Kępiński otrzymała rekordową dotację 33 mln zł na realizację pięciu zadań na terenie Gminy Kępno. Zadanie obejmujące budowę kanalizacji w miejscowościach Mikorzyn i Domanin, a którego realizacja rozpocznie się już wkrótce, jest dla Burmistrza Miasta i Gminy Kępno inwestycją priorytetową. Realizacja tego przedsięwzięcia jest zaplanowana w dwóch etapach. I etap do 30 marca 2018 r., zaś II etap do 30 listopada 2018r.

Polecane artykuły