Podpisanie umowy na inwestycje

Podpisanie umowy na inwestycje

Podpisanie umowy na inwestycje

Dnia 26 kwietnia 2017 roku Spółka „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno – etap II”

u Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 5 196 016,42 PLN
 Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych to: 4 276 760,50 PLN
 Kwota dofinansowania stanowi 85% wydatków kwalifikowanych i wynosi  3 635 246,42 PLN

Polecane artykuły