Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody 2013

Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody 2013

Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody 2013

“Znaczenia wody nie można przecenić. Stanowi ona wspólny mianownik, leżący u podstaw najważniejszych wyzwań i potrzeb naszych czasów: energetycznych, żywieniowych, zdrowotnych, utrzymania pokoju i bezpieczeństwa. Skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi może zmniejszyć ryzyko występowania katastrof naturalnych, takich jak susze czy powodzie. Biorąc pod uwagę znaczenie wód transgranicznych i warstw wodonośnych, które stanowią prawie połowę powierzchni ziemi, należy uznać, że współpraca w dziedzinie wody jest nieodzowna dla istnienia pokoju na świecie.”

Irina Bokova, Dyrektor Generalna UNESCO

(fragment przemówienia, Konferencja Rio+20)

http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2387

Dodaj komentarz

Polecane artykuły