Ogłoszenie o przerwach w dostawie wody w nocy z 04 na 05 maja 2021 w m. STARY BARANÓW, GRĘBANIN, ŁĘKA MROCZEŃSKA, MROCZEŃ i okolice

Ogłoszenie o przerwach w dostawie wody w nocy z 04 na 05 maja 2021 w m. STARY BARANÓW, GRĘBANIN, ŁĘKA MROCZEŃSKA, MROCZEŃ i okolice

Ogłoszenie o przerwach w dostawie wody w nocy z 04 na 05 maja 2021 w m. STARY BARANÓW, GRĘBANIN, ŁĘKA MROCZEŃSKA, MROCZEŃ i okolice

Spółka Wodociągi Kępińskie informuje,

że w nocy z wtorku na środę 04 – 05 maja 2021r. w  godz. 22 – 8

w związku z pracami montażowymi na Stacji Uzdatnia Wody w Grębaninie wystąpią miejscowe przerwy w dostawie wody i obniżenie ciśnienia na obszarze:

STARY BARANÓW, GRĘBANIN, GRĘBANIN KOLONIA I i II, LIPKA, DZIAŁOSZE, ŻURAWINIEC, JUSTYNKA, MARIANKA MROCZEŃSKA, ŁĘKA MROCZEŃSKA, MROCZEŃ, FELIKSÓW, JOANKA.

Prosimy o prawidłowe zabezpieczenie urządzeń czerpalnych, aby nie nastąpiły przypadki zalania mieszkań.

Polecane artykuły