Obligacje

Obligacje

 Informujemy, iż Spółka wyemitowała obligacje przychodowe. Przedsięwzięcie oznacza prowadzenie przedsiębiorstwa spółki w zakresie (i) poboru i uzdatniania wody, działalności usługowej w zakresie rozprowadzania wody oraz (ii) odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

     Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji na dzień 24 czerwca 2019 R. wyniosła 10.000.000 PLN (słownie dziesięć milionów złotych).

     W związku z emisją obligacji przychodowych w dniu 26.06.2019 r. łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 29.750.000 PLN

Polecane artykuły