Jakie czynniki wpływają na smak i zapach wody?

Jakie czynniki wpływają na smak i zapach wody?

Jakie czynniki wpływają na smak i zapach wody?

Świeża, najwyższej jakości woda, szczególnie ta płynąca z naszych kranów, powinna być pozbawiona jakiegokolwiek zapachu. Najlepszym wskaźnikiem jakości wody jest jej smak i zapach. Gdy woda z kranu posiada wyraźny i nieprzyjemny smak lub zapach, może to wskazywać na obecność zanieczyszczeń, zarówno w samej wodzie, jak i w dostarczanej nam wodzie pitnej.
Spółka Wodociągi Kępińskie z ogromną troską dba o najwyższe standardy smakowe dostarczanej wody, dzięki czemu woda z naszych kranów jest nie tylko zdrowa, ale również charakteryzuje się przyjemnym smakiem i zapachem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 11 grudnia 2017 roku dotyczącym jakości wody przeznaczonej do konsumpcji przez ludzi, woda musi spełniać wiele kryteriów, w tym aspekty organoleptyczne i fizykochemiczne, które obejmują jej smak i zapach. Zgodnie z tym rozporządzeniem, smak i zapach wody powinny być akceptowalne dla konsumentów i nie powinny wykazywać żadnych nieprawidłowych zmian. Smak i zapach wody to jedne z kluczowych parametrów jakości wody, które są monitorowane.

Kiedy smak i zapach wody z kranu powinien budzić niepokój?

Wodę z kranu, zanieczyszczoną różnorodnymi substancjami, można szybko rozpoznać po specyficznym zapachu. Bywa, że jest to odór zgniłych jaj, chloru, żelaza, bądź inny. Te nieprzyjemne aromaty w wodzie są łatwe do zidentyfikowania i sygnalizują problemy z jakością wody – w takiej sytuacji powinno się natychmiast zgłosić sprawę administratorowi budynku lub Wodociągom Kępińskim. Takie incydenty zdarzają się rzadko, ponieważ Wodociągi Kępińskie z pełnym zaangażowaniem dbają o jakość oraz smak dostarczanej wody.

Polecane artykuły