305 kilometrów obsługiwanej sieci wodociągowej.

305 kilometrów obsługiwanej sieci wodociągowej.

305 kilometrów obsługiwanej sieci wodociągowej.

Spółka Wodociągi Kępińskie od lat dba o rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Te kluczowe systemy zapewniają mieszkańcom dostęp do czystej wody i efektywnego odprowadzania ścieków, przyczyniając się do poprawy jakości życia i zdrowia lokalnej społeczności. W ciągu ostatnich lat, dzięki inwestycjom i modernizacjom, sieci te znacznie się rozbudowały, dostarczając usługi coraz większej liczbie mieszkańców.

Woda, która płynie z Waszych kranów dostarczana jest z 7 ujęć, które są regularnie monitorowane pod kątem jakości, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z normami sanitarnymi.

Obecnie długość sieci wodociągowej obsługiwanej przez spółkę Wodociągi Kępińskie wynosi około 305 kilometrów. To dużo więcej niż długość drogi z Kępna do Warszawy lub Krakowa.  Imponująca jest również długość sieci kanalizacyjnej obsługiwanej przez Spółkę Wodociągi Kępińskie. Cała sieć kanalizacyjna to obecnie ponad 250 kilometrów podziemnej instalacji. 

W całym obszarze administrowanym przez spółkę, czyli w mieście i gminie Kępno oraz w gminie Baranów do sieci wodociągowej podłączonych jest blisko 8700 podmiotów. 

Sieć kanalizacyjna obsługuje blisko 7000 przyłączy, a całość wspomagana jest przez 225 przepompowni ścieków.  Obsługa całej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej to bardzo odpowiedzialne i kosztowne zadanie. Nie zapominamy jednak o konieczności dalszego rozwoju i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Równolegle prosimy o odpowiedzialne korzystanie z sieci sanitarnej. 

Pracujemy dla Was. 


Polecane artykuły