Aktualności

Wybudują kanalizację sanitarną w Mikorzynie i Domaninie

Wybudują kanalizację sanitarną w Mikorzynie i Domaninie

W środę, 31 stycznia, w Ratuszu został zawarty kontrakt pomiędzy spółką Wodociągi Kępińskie sp. z o. o. reprezentowaną przez Prezes Zarządu Katarzynę Dudziak, a spółką Elektromex sp. z o .o. reprezentowaną przez Prezes Zarządu Barbarę Sowa. Kontrakt ten dotyczy realizacji zadania pod nazwą: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mikorzyn i Domanin”. Kwota umowy opiewa na 21 300 000,00 zł. Spółka Wodociągi […]

Pokaż więcej
Podpisanie umowy na inwestycje

Podpisanie umowy na inwestycje

Dnia 26 kwietnia 2017 roku Spółka „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno – etap II” u Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 5 196 016,42 PLN  Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych to: 4 276 760,50 PLN […]

Pokaż więcej
1 6 7 8