Zawiadomienie o płukaniu sieci w m. Mikorzyn, Mechnice, Domanin, Dziekania w dn. 20.06 – 01.07.2022 r.

Zawiadomienie o płukaniu sieci w m. Mikorzyn, Mechnice, Domanin, Dziekania w dn. 20.06 – 01.07.2022 r.

Zawiadomienie o płukaniu sieci w m. Mikorzyn, Mechnice, Domanin, Dziekania w dn. 20.06 – 01.07.2022 r.

Wodociągi Kępińskie Sp. z o. o.

zawiadamia, że w dniach:

20.06.2022 roku – 01.07.2022 roku

od godz. 23:00 –  do godz. 6:00

w związku z planowanym płukaniem sieci wodociągowej wystąpi przerwa
w dostawie wody lub/i obniżenie ciśnienia na obszarze  miejscowości:

Mikorzyn, Mechnice, Domanin, Dziekania

Prosimy o prawidłowe zabezpieczenie urządzeń czerpalnych, aby nie nastąpiły wypadki zalania mieszkań.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Polecane artykuły