Zawiadomieni o przerwach w dostawie wody w m. Grębanin, Grąbanin Kol. I w dn. 12-31.07.2024 r.

Zawiadomieni o przerwach w dostawie wody w m. Grębanin, Grąbanin Kol. I w dn. 12-31.07.2024 r.

Zawiadomieni o przerwach w dostawie wody w m. Grębanin, Grąbanin Kol. I w dn. 12-31.07.2024 r.

Wodociągi Kępińskie Sp. z o. o.

zawiadamia, że w okresie:

od 12 do 31 lipca w godz. 8.00 – 15:00

mogą wystąpić czasowe przerwy  w dostawie wody
i obniżenie ciśnienia w związku z trwającą inwestycją
w miejscowości Grębanin.

Wyłączenia będą miały miejsce na obszarze miejscowości:

Grębanin od nr 86 do nr 93G

oraz

Grębanin Kol. I od 1 do 7B

Prosimy o prawidłowe zabezpieczenie urządzeń czerpalnych, aby nie nastąpiły wypadki zalania mieszkań.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Prace prowadzi:

Hydro – Mont Dariusz Woźny

ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 13/18
63 – 600 Kępno

Polecane artykuły