Ogłoszenie o przerwie w dostwie wody w m. Kępno w dn. 2023-05-16

Ogłoszenie o przerwie w dostwie wody w m. Kępno w dn. 2023-05-16

Ogłoszenie o przerwie w dostwie wody w m. Kępno w dn. 2023-05-16

Wodociągi Kępińskie Sp. z o. o.

zawiadamiają, że w dniu:

16.05.2023r (wtorek)

od godz. 8:00 – 15:00

w związku z pracami na sieci wodociągowej, wystąpi przerwa w dostawie wody na obszarze:

OSIEDLA PRZEMYSŁAWA

OSIEDLA JANA PAWŁA II

Prosimy o prawidłowe zabezpieczenie urządzeń czerpalnych, aby nie nastąpiły wypadki zalań mieszkań.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Polecane artykuły