Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody w m. Myjomice, Ostrówiec, Kierzno, Kierzenko w dn. 22.11.2023 r.

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody w m. Myjomice, Ostrówiec, Kierzno, Kierzenko w dn. 22.11.2023 r.

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody w m. Myjomice, Ostrówiec, Kierzno, Kierzenko w dn. 22.11.2023 r.

Wodociągi Kępińskie Sp. z o. o.

zawiadamia, że w dniu:

22.11.2023r.(środa)

od godz. 8:00 – do godz. 17:00

w związku z pracami na sieci wodociągowej  w miejscowości Myjomice,
wystąpi przerwa w dostawie wody  i obniżenie ciśnienia na obszarze miejscowości:

Myjomice, Ostrówiec, Kierzno, Kierzenko

Prosimy o prawidłowe zabezpieczenie urządzeń czerpalnych, aby nie nastąpiły wypadki zalań mieszkań.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Prace wykonywać będzie firma:

Elektromex Sp. z o.o.

ul. Broniewskiego 16

63 – 600 Kępno

Polecane artykuły