Ogłoszenie o pracach na sieci w m. Osiny i okolice w dn. 2022-07-25 do 26 oraz 2022-07-27 do 2022-08-19

Ogłoszenie o pracach na sieci w m. Osiny i okolice w dn. 2022-07-25 do 26 oraz 2022-07-27 do 2022-08-19

Ogłoszenie o pracach na sieci w m. Osiny i okolice w dn. 2022-07-25 do 26 oraz 2022-07-27 do 2022-08-19

Wodociągi Kępińskie Sp. z o. o.

zawiadamia, że w dniach:

25.07.2022r. – 26.07.2022 r

od godz. 8:00 –  do godz. 17:00

w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w miejscowości Osiny, wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach:

Osiny, Zosin

i obniżenie ciśnienia na obszarze miejscowości:

Przybyszów, Borek Mielęcki, Szklarka Mielecka, Mielęcin

oraz, że w dniach:

27.07.2022 roku – 19.08.2022 roku

W związku z planowanymi pracami na przyłączach wodociągowych w miejscowości Osiny mogą występować krótkotrwałe przerwy w dostawie wody w miejscowości:

Osiny

Prosimy o prawidłowe zabezpieczenie urządzeń czerpalnych, aby nie nastąpiły wypadki zalania mieszkań.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Prace wykonywać będzie firma:

P.H.U. LARIX  Sp. z o.o.

Klonowa 11
42 – 700 Lubliniec

Polecane artykuły