Informacja w sprawie jakości wody

Informacja  w sprawie jakości wody

Informacja w sprawie jakości wody

Kępno, 05 października 2020 r.

 

I N F O R M A C J A

 

     Zarząd Spółki Wodociągi Kępińskie informuje, że woda pozyskiwana ze Stacji Uzdatniania  Wody podległych Spółce Wodociągi Kępińskie i rozprowadzana sieciami wodociągowymi do odbiorców jest zdatna do użytkowania i spożycia. Jej jakość jest zgodna z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U.2017 poz. 2294.  Nadzór nad jakością produkowanej i rozprowadzanej wody jest sprawowany przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kępnie.

 

 

                                                                                                      Prezes Zarządu
                                                                                                        Marek Misała

Polecane artykuły