Informacja o twardości wody w styczniu 2021 roku

Informacja o twardości wody w styczniu 2021 roku

Informacja o twardości wody w styczniu 2021 roku

TWARDOŚĆ WODY Styczeń 2021
Stacja Uzdatniania Wody
Stopnie niemieckie
Twardość węglanowa
Skala opisowa
SUW Kępno
13°d
231 mg/l CaCO3
Średnia twardość
SUW Grębanin
15°d
260 mg/l CaCO3
Średnia twardość
SUW Baranów
11°d
196 mg/l CaCO3
Średnia twardość
SUW Jankowy
14°d
247 mg/l CaCO3
Średnia twardość
SUW Świba 
13°d
240 mg/l CaCO3
Średnia twardość
SUW Mechnice
6°d
107 mg/l CaCO3
Miękka 
SUW Myjomice
22°d
384 mg/l CaCO3
Twarda
0 – 5°d – bardzo miękka
5 – 10°d – miękka
10 – 20°d – twardość średnia
20 – 30°d – twarda
>30°d – bardzo twarda
60 – 500 mg/l CaCO3 – wielkość dopuszczalna WedługRozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

Polecane artykuły