Dodatkowe usługi Wodociągów Kępińskich

Usługi sprzętowe

Załącznik do uchwały nr 1/06/2018 Zarządu Spółki Wodociągi Kępińskie Sp. z o. o. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany cennika usług sprzętowych i pozostałych.

– ceny netto